Tillbehör

Watski

Hus1_mod

Watski

Watski är en av de ledande båt­­tillbehörs­­­grossisterna i Norden. Företaget distribuerar ledande varu­märken samt produkter under deras egna varumärke. Produkt­erna säljs via åter­försäljare och partners runt om i Norden och Tyskland, och finns representerade i deras Watski-katalog. Matton Marin är återförsäljare för Watskis produkt­sortiment.

Plastimo

Hus1_mod

Plastimo

Plastimo är en av världens största till­verkare av säkerhets­utrustning som liv­flottar, flyt­västar och liv­bojar och man har också sedan mer än 45 år ett stort ut­bud av kompasser, med egen till­verkning i Frankrike. Dessutom saluför Plastimo ett brett sorti­ment av gummi­­­båtar som spänner från små rodd­båtar på 1,80 m till rib­båtar på 3,5 m. I sorti­mentet finns också brygg­fendrar (Bumper®), Dorade­ventiler och lufthuvar, dusch­system, land­ströms­system samt läns- och tömnings­pumpar. Matton Marin är återförsäljare för Plastimo.

Byggplast

Hus1_mod

Byggplast

Byggplast & Båtprylar har genom åren vuxit till en av de största leverantör­erna av båt­tillbehör till den marina fack­handeln. Distributionen sker från huvud­kontoret i Segeltorp (söder om Stockholm) och över hela landet. Byggplast & Båtprylars grund­filosofi baseras på för­troendet för marin fack­handel och det unika kunnande som finns där. Det är här de vill sälja sin båt­tillbehörs­produkter då de vet att båt­ägaren tas om hand på bästa sätt.

De har som mål­sättning att erbjuda en optimal produkt­mix till en konkurrens­kraftig pris­bild samt säkra och snabba leveranser. Matton Marin är en av återförsäljarna.