Båtar

Ryds

Hus1_mod

Ryds

Ryds till­verkas i Sverige. De följer sin tradition där säkerhet, kvalitet, funktion och miljö står i fokus. De flesta av båt­modellerna vakuum­injiceras – en process som inne­bär stor reducering av ut­släpp. Det är en kost­sam teknik men miljö­mässigt så är alla vinnare i den processen, inte minst dagens barn. Ryds båtar för­gyller din fritid och sätter säkerhet och miljö i första rummet. Om du delar upp­fattning om den prioriteringen föreslår vi att du noggrant studerar Ryds metoder och etik innan du beslutar dig för att investera i en ny båt. Det finns många skäl att välja Ryds – båtar för framtiden.

Silver

Hus1_mod

Silver

I början av 90-talet beslöt sig några för att för­verkliga sin dröm om att bygga de bästa aluminium­båtarna för Nord­europas krävande för­hållanden. Företaget Silver bildades och den första båten vann ett stort trolling­båts­test och sedan dess har modell­programmet vuxit till en liten flotta av båtar. Silver kombinerar de bästa egen­skaperna från aluminium- och glasfiber­­båtar. Oömma ytter­skrov med goda sjö­egenskaper till­verkade av marin­aluminium med en innerline av glas­fiber­armerad plast. Båten behöver minimalt med under­håll vilket ger inne­havaren tid att njuta av sjö­livet. Då du köper en Silver­båt kan du vara säker på att du skaffat en kvalitets­­båt som gör båt­livet enkelt och bekymmers­­­fritt.

Uttern

Hus1_mod

Uttern

Uttern låter sig inspireras av dem som verkligen kan sin sak, nämligen båt­ägarna själva. Uttern är byggd för att klara av nordiska för­hållanden och dess design grundas på skandinavisk tradition och kultur. Med enkelhet och funktion­alitet som väg­visare har de sett till att ingen detalj är över­flödig. Uttern designar båtar för aktiva båt­människor. Därför kompro­missar de inte med ut­formningen. Tack vare de höga fri­borden och att det är enkelt att komma i och ta sig ur båten känner man sig extra trygg och säker, särskilt om det finns barn med ombord. Ibland är det annorlunda det som gör den stora skillnaden.

Marell Boats

Hus1_mod

Marell Boats

Marell Boats är en serie av rejäla svensk­tillverkade aluminium­båtar som är fram­­tagna utifrån nya idéer och innovativa detalj­lösningar. De har ett inspirerande design­­koncept baserat på gedigen kunskap från erfarna båt­konstruktörer och båt­ägare. Utmärkande drag för Marell Boats båtar är det generösa stora akter­däcket, det ned­sänkta relings­räcket och den karaktär­istiska fendern längs med relingslinjen. Marell Boats symboliserar generationers kunskap av sjö­liv och båt­byggnation!

Terhi

Hus1_mod

Terhi

Terhi-båtarna tillverkas i Rimito, en liten syd­västlig finsk fiske­bygd, som har mång­hundra­åriga traditioner av sjöfarts- och båtbyggeri. Med modern teknik och respekt för gamla traditioner har företaget redan byggt mer än 205.000 Terhi-båtar. Från första början har mål­sättningen varit densamma: Att utveckla och tillverka håll­bara, säkra båtar för krävande för­hållanden. Terhi-båtarnas säkerhet och höga kvalitet har vunnit stort anseende bland båt­ägare överallt i världen. Det stora sorti­mentet erbjuder ett lämpligt alternativ för många olika ända­mål både till havs och på insjöar. Terhi är inter­nationellt ett känt märke och är representerat i 16 olika länder.

Pioner

Hus1_mod

Pioner

Pioners båtar tål tuff behandling, är användar­vänliga, kräver lite under­håll och har en lång livs­längd. Det är dessa egen­skaper som har gjort Pioner så populär hos båt­­användare över hela världen! Båtarna rotations­­gjuts i polyeten – ett mycket tåligt material med UV stabilisator. Båtarna gjuts i ett stycke och tål på­frestningar som stötar och slag, sträng kyla, höga temperaturer och solljus – allt utan att ta skada. Båtarna byggs i Norge och är gjorda för Nordiska för­håll­anden! Samtliga Pioner-båtar är utöver CE-märkningen god­kända av Det Norska Veritas. Alla kontroll­rutiner kombinerat med högt kunnande hos de anställda säker­ställer att Pioner är av först­klassig kvalitet.