Om oss

Matton Marin AB som är ett privat­ägt bolag, startades 1993 i samband med över­tagandet av Njurling Marins försäljnings­verksamhet av båtar och båt­motorer i Östhammar. Sedan dess och fram till i dag har vi vi varit den ledande marin­handlaren i Östhammars- och Öregrunds­regionen. Verk­samheten bedrivs i lokaler i Östhammar och består till största delen av för­säljning av båtar samt motorer, reserv­delar och maskiner inom båtbranschen.

Vår personal

Vår personal är ut­bildad och har lång erfarenhet av båtar och marin motor­teknik. Matton Marins ambition är att våra med­arbetare ska ge alla våra kunder en först­klassig service och även vara ett konsult­ativt stöd för att kunna svara på frågor och ge råd och tips till både blivande och erfarna båt­ägare.

Vi finner alltid att nöjda kunder är den största till­freds­ställelsen i vår dagliga verk­samhet och många gånger är det med­arbetarnas insats som är den bidrag­ande orsaken till att detta uppnås.

Vår affärsidé

Vår vision och mål­sättning är att till­handa­hålla en hög service­grad med allt som en båt­köpare eller båt­ägare kan tänkas behöva. Sorti­mentet ska hålla hög kvalité och vårt kund­bemötande ska vara mycket professionellt.

Vårt båt-, motor- och tillbehörs­­utbud ska vara representerat av väl­­renommerade varu­­märken från till­förlitliga leverantörer. De tjänster vi erbjuder ska baseras på ett erfaret och stort kunnande och vi ska ha en öppen och ärlig dialog gentemot alla kunder.

Vi hoppas att detta gör oss - till­sammans med våra lokaler för vinter­­förvaring - till en komplett och trygg båtpartner.